Nieuws

20.06.2018

Gas.be huldigt het 100ste Belgische CNG-station in.

Inauguratie met Gedeputeerde voor Milieu en Duurzaamheid van Vlaams-Brabant Tie Roefs, Schepen van personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed van de stad Leuven Mohamed Ridouani, CEO van Fluxys Pascal De Buck, Algemeen Directeur van gas.be Juan Vazquez en Business Unit Manager van DATS 24 Raf Flebus.

Lees meer
Gas.be huldigt het 100ste Belgische CNG-station in.
20.02.2018

Tankterminal nv opent vandaag in Lokeren het eerste bemande LNG-tankstation voor trucks in België. 

Dit eerste bemande ‘multi-fuel’ LNG-tankstation (LNG + diesel + AdBlue + rode gasolie) ligt strategisch langs de snelweg E17, de belangrijkste corridor tussen Nederland en Frankrijk via de snelwegen A16-E19 (Rotterdam-Antwerpen) en A1-E17 (Parijs-Rijsel-Gent). Het nieuwe LNG-tankstation is uitgerust met een opslagcapaciteit van 73m³ en heeft momenteel zo de grootste LNG- buffer in de Benelux voor in totaal 4 LNG-dispensers.

Lees meer
Tankterminal nv opent vandaag in Lokeren het eerste bemande LNG-tankstation voor trucks in België. 
07.11.2017

Tank nu ook CNG bij Romac Fuels in Veurne

Voortaan is het ook mogelijk om CNG te tanken aan het station Romac Fuels in Veurne. Sinds 2014 levert dit station al LNG aan de vrachtwagens van de transportbedrijf Mattheeuws.

Lees meer
Tank nu ook CNG bij Romac Fuels in Veurne
17.10.2017

Gas.be Nieuwsbrief #2

Lees hier de tweede nieuwsbrief van gas.be Oktober 2017

Lees meer
Gas.be Nieuwsbrief #2
02.10.2017

Officiële start van de omschakeling van ‘arm’ naar ‘rijk’ aardgas

Met de voorstelling van de campagne voor de omschakeling van arm naar rijk aardgas, gaven de federale minister van Energie, Marie Christine Marghem, en de regionale ministers van Energie Céline Fremault en Jean-Luc Crucke, de officiële start van de omschakeling.

Lees meer
Officiële start van de omschakeling van ‘arm’ naar ‘rijk’ aardgas
22.09.2017

Power-to-gas: Gelukkig hebben we nog een mooie gasinfrastructuur

De wereld wil in rap tempo afscheid nemen van fossiele grondstoffen en overschakelen op hernieuwbare energie. Als er sprake is van een overschot aan wind- en zonne-energie is opslag van elektriciteit nodig. En opslag van elektriciteit via power-to-gas kan hierbij helpen. Gelukkig beschikken we in Nederland over een uitgebreid aardgasnet.

Lees meer
Power-to-gas: Gelukkig hebben we nog een mooie gasinfrastructuur
23.08.2017

Interview met Juan Vazquez: Gas blijft belangrijke factor in energiemix van de toekomst

De laatste tijd wordt ‘all electric’ voorgesteld als de enige oplossing voor de toekomst. Vanuit dit perspectief wordt aardgas gepresenteerd als een energiebron die, afgezien van bepaalde specifieke toepassingen, bestemd is om te verdwijnen. Verwarmingsinstallateurs worden dus geconfronteerd met een dilemma: blijven ze de gasketel adviseren of moeten ze een alternatief vinden, en wat is dat dan? Om dit uit te klaren, hadden we een gesprek met Juan Vazquez, directeur van gas.be (voormalig KVBG), die ons aantoont dat aardgas op lange termijn zeker een vaste waarde blijft.

Lees meer
Interview met Juan Vazquez: Gas blijft belangrijke factor in energiemix van de toekomst
24.07.2017

Gas.be Nieuwsbrief #1

Lees hier de eerste nieuwsbrief van gas.be Juni 2017

Lees meer
Gas.be Nieuwsbrief #1
07.07.2017

DATS24 opent haar 50ste CNG station in Dour

Dats24, de voornaamste uitbater van aardgas tankstations in België huldigde deze vrijdag 7 juli, zijn 50ste CNG-station in. Deze inhuldiging vond plaats in Dour in het bijzijn van Waals Minister van Mobiliteit, Carlo Di Antonio. Dit 11de station in Wallonië is eveneens een signaal dat aardgas als brandstof zich ook ontwikkeld in het zuiden van het land daar waar Vlaanderen reeds volop startte met CNG in het begin van dit decennia.

Lees meer
DATS24 opent haar 50ste CNG station in Dour
05.07.2017

BIV en verkeersbelasting in Vlaanderen: uitbreiding naar bestelwagens

Op 1 juli 2017 werd de Vlaamse fiscaliteit voor milieuvriendelijke wagens en daarmee dus ook aardgaswagens aangepast. Sinds 2016 en tot 2020 zijn alle CNG personenwagens reeds vrijgesteld van belastingen op inverkeerstelling en de jaarlijkse rijtaksen. Vandaag zijn ook de bestelwagens op aardgas fiscaal een stuk voordeliger dan hun alternatieven op benzine of diesel. “Wie een bestelwagen koopt, willen we aanmoedigen om te kiezen voor een milieuvriendelijk model”, aldus de minister van Financiën Bart Tommelein en minister van Omgeving Joke Schauvliege. Bij de aankoop van een nieuwe bestelwagen betaal je tot 2020 geen belasting op inverkeerstelling meer en uw jaarlijkse verkeersbelasting valt ook weg tot eind 2020.

Lees meer
BIV en verkeersbelasting in Vlaanderen: uitbreiding naar bestelwagens
29.06.2017

Planbureau: aardgas onmisbaar voor de elektrische bevoorradingszekerheid​

Het Planbureau heeft onlangs de resultaten bekendgemaakt van een kosten-batenanalyse van meerdere beleidsscenario’s voor het Belgisch elektriciteitssysteem (elektrisch productiepark en invoer) tegen 2027. Die scenario’s zijn gebaseerd op gegevens uit twee rapporten die in 2016 door de nationale transmissienetbeheerder Elia zijn opgesteld. De rapporten van Elia handelen over de nood aan toereikendheid en flexibiliteit van het toekomstig Belgisch elektriciteitssysteem.  Er worden vier hoofdscenario’s onder de loep genomen. Die scenario’s verschillen op het vlak van het niveau van de koolstofprijzen en/of de keuze van de inhoud van hun structurele blok (ofwel aardgascentrales, ofwel decentrale technologieën). Uit alle scenario’s kan o.a. de conclusie worden getrokken dat de aardgascentrales onmisbaar zijn voor de toekomstige elektrische bevoorradingszekereid.

Lees meer
Planbureau: aardgas onmisbaar voor de elektrische bevoorradingszekerheid​
20.06.2017

De aardgascondensatieketel: naar een recordverkoop in 2017

Sinds het in voege treden van het Europees energielabel in september 2015 vertegenwoordigt de aardgascondensatieketel de standaard op vlak van performante toestellen. De laatste verkoop statistieken van deze toestellen illustreert dit met overtuiging. Tijdens de eerste 5 maanden van 2017 vermeerderde de verkoop met 15%. Aan dit tempo zullen dit jaar meer dan 170.000 aardgascondensatieketels verkocht worden in België en zodoende het record van 2011 (166.000 toestellen) verbreken.

Lees meer
De aardgascondensatieketel: naar een recordverkoop in 2017
16.06.2017

Hernieuwbaar verwarmen en niet inboeten op uw comfort of uw budget, hoe doe je dat?

Alle condensatieketels op aardgas hebben ondertussen een energielabel A gekregen waarmee deze verwarmingstechniek nog steeds een van de meest performante blijft. Aardgas is een natuurlijk product en een primaire energie die sinds jaar en dag de energiebron bij uitstek is voor verwarming en productie van sanitair warm water. Hoe komt dat? Aardgas is in de eerste plaats altijd beschikbaar, net zoals het kraantjeswater komt aardgas zonder vervuilend transport in uw woning, men ondervindt geen geur- of lawaaihinder en de uitstoot van schadelijke stoffen is minimaal. Maar aardgas heeft nog andere troeven. Wil je overstappen naar hernieuwbare energie en blijven genieten van het comfort dat aardgas biedt dan doe je er goed aan om volgende energie-efficiënte en economisch voordeligere, hernieuwbare toestellen mee te nemen in uw duurzaam project.

Lees meer
Hernieuwbaar verwarmen en niet inboeten op uw comfort of uw budget, hoe doe je dat?
14.06.2017

Hernieuwbaar gas in de herziening van de EU richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen

De recente herschikking van de EU richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen zet een grote stap vooruit naar het erkennen van hernieuwbaar gas als groot potentieel voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Negen Europese verenigingen die fabrikanten, leveranciers, transporteurs en verdelers van gasvormige energie vertegenwoordigen vatten enkele punten van deze herschikking samen. Hernieuwbaar gas kan niet enkel een oplossing zijn op vlak van energie maar kan eveneens een positieve beïnvloeding hebben op sociaal en economisch vlak en dit zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal.

Lees meer
Hernieuwbaar gas in de herziening van de EU richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen
31.05.2017

NGVA Europe publiceert een nieuwe studie waarin aardgas als ideale oplossing wordt gewaardeerd voor de decarbonisatie in transport.

De studie “Greenhouse gas intensity of natural gas” toont aan dat aardgas, in het kader van een Well-to-Wheel analyse, de uitstoot van broeikasgassen komende van personenwagens met 23% verlaagt ten opzichte van benzinewagens en tot 7% ten opzichte van dieselwagens. Wat betreft het wegtransport verlaagt CNG de uitstoot met 16% en LNG tot 15% tegenover diesel. In de sector van het maritieme transport kent men eveneens een winst van 21% wanneer men de traditionele zware oliebrandstoffen vervangt door LNG. Heeft men toegang tot hernieuwbaar gas dan zijn de resultaten nog belangrijker: door aardgas en 20% hernieuwbaar gas te vermengen verlaagt men de uitstoot van broeikasgassen met 40% ten opzichte van brandstoffen op basis van olie.

Lees meer
NGVA Europe publiceert een nieuwe studie waarin aardgas als ideale oplossing wordt gewaardeerd voor de decarbonisatie in transport.
16.02.2017

Gas.be en Cerga geven 10 X 2.500€ weg !

Ben je van plan om het zuinigst aardgastoestel aan te kopen om op jouw energiefactuur te besparen? En wil jij kans maken op een cashback van maar liefst 2.500€ op deze slimme aankoop en installatie?

Lees meer
Gas.be en Cerga geven 10 X 2.500€ weg !
24.01.2017

Het Vlaams Gewest heeft onlangs de ecologiepremie uitgebreid naar CNG en LNG technologieën.  

De ecologiepremie is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die ecologie-investeringen willen realiseren in het Vlaamse Gewest. Met de ecologiepremie wil de Vlaamse overheid ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren en zij neemt daarbij een gedeelte van de extra investeringskosten die een dergelijke investering met zich brengt, voor haar rekening.  Tegemoetkomingen voor LNG en L-CNG tankinfrastructuren, CNG voertuigen lichte vracht en CNG en LNG vrachtwagens aangekocht door KMO’s of Grote ondernemingen zijn voortaan voorzien.

Lees meer
Het Vlaams Gewest heeft onlangs de ecologiepremie uitgebreid naar CNG en LNG technologieën.  
18.01.2017

Het Belgische CNG-netwerk wordt in 2017 versneld uitgebouwd

Het Belgische CNG-netwerk wordt sneller dan voorzien uitgebouwd. Pitpoint, een nieuwe speler op de markt, heeft er 8 in petto volgend jaar. Enora, een Waalse aanbieder voorziet voorlopig 2 nieuwe stations. En DATS 24, dat vandaag CNG aanbiedt in 45 van haar tankstations, kondigt niet minder dan 30 bijkomende CNG-stations aan tegen maart 2018. Hierdoor kan rijden op CNG of aardgas z’n sterke opmars van 2016 verder zetten.

Lees meer
Het Belgische CNG-netwerk wordt in 2017 versneld uitgebouwd
12.01.2017

PERSBERICHT: Verdubbeling van het aantal aardgasvoertuigen op de Belgische wegen

Een uitstekend jaar voor CNG in België: het voertuigenpark is in een jaar tijd verdubbeld, oplopend tot bijna 5.400 voertuigen op 1 januari 2017 tegenover 2.600 begin 2016. Eind 2013 telden we nog slechts 650 wagens. Parallel gaat de groei van aardgasbevoorradingstations verder. Zo tellen we vandaag 75 stations ten opzichte van een veertigtal begin 2016. Een uitstekend perspectief voor 2017 in een nieuwe markt die steeds meer aantrek kent van particulieren, bedrijven en de publieke sector en zo ook zorgt voor een toename van het voertuigaanbod. Deze belangstelling voor CNG vertaalt zich onder andere door een stand op het Autosalon in Brussel van 13 tot 22 januari, volledig gewijd aan aardgasvoertuigen. Particulieren in het Waals gewest die voor CNG kiezen hebben daarenboven recht op een nieuwe premie!

Lees meer
PERSBERICHT: Verdubbeling van het aantal aardgasvoertuigen op de Belgische wegen
13.12.2016

KVBG-ARGB wordt Gas.be

De KVBG, Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden (ARGB in het Frans), wordt voortaan Gas.be. De federatie, die de aardgastransport- en distributienetbeheerders verenigt, heeft sinds meer dan een eeuw een hoofdrol gespeeld in de technische en normatieve ontwikkeling van de gasnijverheid in België maar ook in de promotie van aardgas bij het groot publiek en de politieke en economische wereld.

Lees meer
KVBG-ARGB wordt Gas.be
11.07.2016

Waalse gemeenten: subsidie voor de aankoop van aardgasvoertuigen

De Waalse lokale besturen, provincies, OCMW’s en intercommunalen kunnen vanaf vandaag ook een subsidie aanvragen voor de aankoop van niet-vervuilende voertuigen of voor het ombouwen van voertuigen van meer dan 3,5 ton naar de milieunormen.

Lees meer
Waalse gemeenten: subsidie voor de aankoop van aardgasvoertuigen
04.07.2016

Volle gas vooruit voor de Brailleliga

Voor de 37e editie van de 20 km door Brussel besloot KVBG om de Brailleliga te steunen door mee te lopen in hun ploeg. Van de 717 lopers die de ploeg van de Brailleliga telde deden er 58 medewerkers van KVBG mee.

Lees meer
Volle gas vooruit voor de Brailleliga
30.06.2016

PitPoint member of LNG Motion project initiated by Axègaz to be awarded with a € 27.8 million grant from the European CEF-Transport programme

The LNG Motion project, initiated by Axègaz, is included on the proposed funding decision by the European Commission to be awarded with a € 27.8 million grant from the Connecting Europe Facility for Transport (CEF-T). The LNG Motion Action aims to pave the way for a large scale rollout of LNG fuelling stations for truck transport along the TEN-T core network corridors.

Lees meer
PitPoint member of LNG Motion project initiated by Axègaz to be awarded with a € 27.8 million grant from the European CEF-Transport programme
30.06.2016

Een juridisch kader voor het uitrollen van CNG stations in Wallonië te ondersteunen

Vandaag, donderdag 30 juni 2016 heeft de Waalse overheid, op voorstel van de minister van milieu Carlo DI ANTONIO, een juridisch kader aangenomen dat de ondersteuning van gecomprimeerde aardgasvulstations (CNG) in Wallonië toelaat.

Lees meer
Een juridisch kader voor het uitrollen van CNG stations in Wallonië te ondersteunen
15.06.2016

Efficiënte aardgastoepassingen in de kijker op KanaalZ

Fluxys werkt sinds decennia aan het optimaliseren van zijn energiegebruik en doet beroep op nieuwe aardgastoepassingen (warmtekrachtkoppeling (WKK), aardgaswarmtepomp, …) o.a. in de LNG terminal van Zeebrugge.

Lees meer
Efficiënte aardgastoepassingen in de kijker op KanaalZ
26.05.2016

Met de brailleliga 20 km door Brussel!

Op zondag 29 mei om 10 uur starten in het Brusselse Jubelpark opnieuw 40.000 lopers aan de 20 km door Brussel. Aardgas, de Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden en zijn leden Fluxys en Sibelga lopen mee onder de vlag van de Brailleliga en helpen zo op een sportieve manier deelnemers en toeschouwers te sensibiliseren voor visuele handicap.

Lees meer
Met de brailleliga 20 km door Brussel!
15.03.2016

CNG wagens: Meer dan 600 premies toegekend ter gelegenheid van het Autosalon 2016.

Ter gelegenheid van het Autosalon kende de KVBG of de aardgasfederatie een premie tot 1.000 euro toe bij aankoop van een aardgasvoertuig door een onderneming of particulier. In combinatie met de commerciële acties van de constructeurs bood dit een unieke kans om over te schakelen op een milieuvriendelijkere manier van transport. Volgens onze laatste telling werden tijdens de actie meer dan 600 premies toegekend in zowel Vlaanderen, Wallonië als Brussel.

Lees meer
CNG wagens: Meer dan 600 premies toegekend ter gelegenheid van het Autosalon 2016.
24.02.2016

Aardgas.be lanceert nieuwe campagne op Batibouw 2016

Ter gelegenheid van Batibouw 2016 lanceert de Koninklijke Vereniging voor Belgische Gasvaklieden (KVBG), welke de beheerder voor aardgasvervoer en de distributie-netwerkbeheerders groepeert, een nieuwe reclamecampagne ter promotie van Aardgas in België. Deze nieuwe campagnes komen er om Aardgas centraal voor te stellen in de energiemix van morgen.

Lees meer
Aardgas.be lanceert nieuwe campagne op Batibouw 2016
28.09.2015

Ecolabel

Sinds 26 september 2015 is de Europese Ecodesignrichtlijn van kracht waardoor de verkoop van condenserende aardgasketels de standaard zal worden in Europa.

Lees meer
Ecolabel