Gas.be Nieuwsbrief #2
17.10.2017

Gas.be Nieuwsbrief #2

Campagne omschakeling van arm gas naar rijk gas
Op 2 oktober werd een persevenement georganiseerd waar de Federale Minister van Energie Marie-Christine Marghem het startsignaal gaf van de officiële lancering van de omschakeling van arm gas naar rijk gas. Een project met een voorziene einddatum in 2030 en die 1,6 miljoen van de 3 miljoen particuliere en tertiaire klanten in België aanbelangt. Deze omschakeling komt er na de beslissing van Nederland om de uitvoer van aardgas vanuit Slochteren geleidelijk aan af te bouwen. Lees meer over de officiële communicatiecampagne van de Federale Overheid

Aardgasmobiliteit beweegt nu ook heel snel in Wallonië
Aardgasmobiliteit beweegt nu ook heel snel in Wallonië. In zijn politieke verklaring onderlijnt de nieuwe Waalse regering de rol van aardgas als oplossing voor een groenere mobiliteit. Wallonië richt zich op 2030 voor een dieselvrij particuliere wagenpark. Deze nieuwe aanpak werd geïllustreerd door Ores die zich 22 september mobiliseerde in Charleroi om de voordelen van alternatieve brandstoffen in de kijker te zetten. De Place de la Digue, in het centrum van de stad, stond vol met aardgasvoertuigen. De distributienetbeheerder stelde ook zijn nieuwste lift op aardgas voor, een vrachtwagen die de dienstvloot van Ores zal versterken. De verschillende spelers op de markt wachten nu vol ongeduld op de aangekondigd Waalse fiscale hervorming die ongetwijfeld een belangrijke impuls kan geven aan een nakende markt.
In Vlaanderen breidt de vrijstelling van belastingen op in verkeerstelling en de jaarlijkse rijtaksen uit naar bestelwagens. Vandaag zijn ook de bestelwagens op aardgas fiscaal een stuk voordeliger dan hun alternatieven op benzine of diesel. Het aantal ingeschreven voertuigen op CNG heeft eind september 2017 de kaap van de 8.000 eenheden overschreden.
Dit goed nieuws voor CNG in Wallonië en Vlaanderen valt samen met de opening van het 50ste CNG station voor DATS 24
Wallonië: Lees meer   
Persbericht Ores: Download en lees hier (FR)
Vlaanderen: 
Lees meer 

Gas.be in de pers
SANILEC: Interview met Juan Vazquez van gas.be. Gas blijft een belangrijke factor in de energiemix van de toekomst
De laatste tijd wordt ‘all electric’ voorgesteld als de enige oplossing voor de toekomst. Vanuit dit perspectief wordt aardgas afgestempeld als een energiebron die, afgezien van specifieke toepassingen, bestemd is om te verdwijnen. Installateurs die deze boodschap meekregen ervaren dat deze stelling absoluut tegenstrijdig is met de realiteit: klanten kiezen nog altijd voor aardgas en met name voor de aardgascondensatieketel. In een interview aan Sanilec toont Juan Vazquez, directeur van gas.be aan dat aardgas op lange termijn zeker een vaste waarde blijft. Lees hier het volledig artikel verschenen in Sanilec.

DE TIJD: Rijden op aardgas
Rijden op CNG blijft de meest milieubewuste manier voor wie langere afstanden aflegt en geen gedoe wil met trage tankbeurten. Ook bedrijven hebben er baat bij om van diesel over te schakelen naar aardgas als brandstof. Om de bedrijfsleider de voordelen van rijden op aardgas te herinneren somden we de voordelen op in De Tijd van dinsdag 12 september. Lees ook even mee.

Innovatie
Power-to-gas en aardgasnetten
De wereld wil in snel tempo afscheid nemen van fossiele grondstoffen en overschakelen op hernieuwbare energie. Wanneer er een overschot is aan wind- of zonne-energie is opslag van deze elektriciteit nodig. En elektriciteit opslaan via power-to-gas kan hierbij helpen. De bestaande aardgasnetten zullen hierin een belangrijke rol spelen. Bekijk hier het Nederlands voorbeeld. Lees meer..

Toestellen
Een website voor het laboratorium van Gas.be
Het laboratorium van Gas.be is een referentie op nationaal en internationaal vlak met als belangrijkste taak het toekennen van kwaliteits- en veiligheidslabels aan gastoestellen. Dankzij de multifunctionaliteit van haar labo groeide Gas.be uit tot een expertise- en certificatieautoriteit voor nationale en internationale instellingen en fabrikanten. Naast het toekennen van het Europees energielabel voor verwarmingstoestellen op basis van hun prestaties en uitstoot is het labo ook geschikt voor proeven op gas-, stookolie-, hout- en pellet-toestellen. Bezoek de website

Getuigenis appartementsgebouwen
Heel wat appartementsgebouwen worden vandaag nog centraal verwarmd door middel van stookolie. Er zijn echter heel wat voordelen op te noemen om zulke warmteproductie vanuit een centrale stookplaats om te schakelen naar aardgas. Zo is aardgas milieubewuster, zal de stookplaats veel minder plaats innemen, maar ook minder lawaai en geen geur produceren én bovenal  economisch veel voordeliger zijn. Het volgende voorbeeld spreekt van een winst van 70.000€ op jaarbasis. Voeg daarbij nog het voordeel van de warmtekrachtkoppeling die de stookplaats ook van  elektriciteit voorziet en de gehele installatie werd effectief op 3 jaar volledig terugverdiend! Bekijk hier de getuigenis.

Een blik terug op de Gasday van vorig jaar
De Gasday is een niet te missen congres waar zowel bedrijven, instituten en de overheid hun informatie en kennis rond aardgas en haar toepassingen kan verruimen. Op 13 december 2016 ging de eerste editie  door in het Museum voor Kunst en Geschiedenis, gelegen in het Jubelpark. De 2de editie zal dit jaar doorgaan op 7 december in Docks Bruxsel. Download hieronder de presentatie van de eerste Gasday en schrijf je in voor de Gasday2017 via http://nl.gasday.be

Bekijk hier de presentatie van 2016.

Cerga.news
Wist je dat een van de taken van gas.be ook het versterken van het professionalisme van de installatiemarkt is? Met haar Cerga kwaliteitslabel voor installatiebedrijven wil gas.be kwalitatieve, veilige en professionele installaties verzekeren. Een Cerga professionele gasinstallateur volgt na een doorgedreven Cerga opleiding jaarlijkse opfrissingen en wij geven hem ook steeds de nieuwste evoluties mee inzake normeringen. Onlangs hebben wij de opleidingen uitgebreidt naar gasmonteurs ten einde de know how binnen het installatiebedrijf te verhogen. Cerga.news is het driemaandelijks magazine voor de professionele gasinstallateur waarin we telkens een technisch dossier over innovatieve applicaties of nieuwe en geïnstalleerde technieken praktisch beschrijven. Wenst u Cerga.news ook te ontvangen, stuur dan een mailtje met jouw postadres naar cerga@cerga.be