Gas.be Nieuwsbrief #1
24.07.2017

Gas.be Nieuwsbrief #1

De nieuwsbrief van gas.be
 
U leest vandaag de eerste tweemaandelijkse nieuwsbrief van Gas.be (voorheen de Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden - KVBG). Met deze nieuwsbrief wenst Gas.be de rol van gas in de huidige, uitdagende energietransitie in België en daarbuiten te duiden. De veiligheid van binnen-installaties en andere gasinstallaties te verzekeren via het kwaliteitslabel Cerga en het bekendmaken van de energetische efficiëntie en het milieubewust karakter van aardgas en hernieuwbaar gas. Lees meer...
 
Hernieuwbaar gas in de herziening van de EU richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen
 
De recente herschikking van de EU richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen zet een grote stap vooruit naar het erkennen van hernieuwbaar gas als groot potentieel voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Negen Europese verenigingen die fabrikanten, leveranciers, transporteurs en verdelers van gasvormige energie vertegenwoordigen vatten enkele punten van deze herschikking samen. Hernieuwbaar gas kan niet enkel een oplossing zijn op vlak van energie maar kan eveneens een positieve beïnvloeding hebben op sociaal en economisch vlak en dit zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal. Lees meer...
 
Het Belgische Energiepact : Eerste fase van overleg afgerond.
 
Het klimaatakkoord van Parijs dat werd ondertekend in 2015 trad in voege in november 2016. De objectieven voor 2020 die door ons land werden goedgekeurd zijn de uitstoot van broeikasgassen met 15% te verminderen ten opzichte van 2005 en het aandeel hernieuwbare energie te verhogen tot 13%. Op Europees niveau heeft de Commissie eveneens een doelstelling bepaald om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 40% te verminderen ten opzichte van 1990. In dit kader hebben de federale en regionale overheden besloten om een energiepact, met als doel een gemeenschappelijke energievisie tot 2030 en 2050, te ontwikkelen om zodoende een betaalbare en duurzame energiebevoorrading te kunnen verzekeren. Met het oog op het toekomstig nationaal plan energieklimaat voor de periode 2021-2030 heeft het Energiepact als ambitie een stabiele visie en kader te ontwikkelen aangaande de Belgische energiemarkt en diens evolutie op middellange en lange termijn. In deze context hebben de autoriteiten verschillende spelers in de energie-sector, waaronder Gas.be, geconsulteerd. Op 30 juni werden deze eerste raadplegingen afgerond. Op basis van de ontvangen input zal de overheid tegen komend najaar een ontwerptekst uitwerken met het oog op een bredere consultatie en overleg. Tegen het einde van dit jaar zou een finale versie van het Energiepact goedgekeurd moeten worden door de verschillende regeringen.
 
Planbureau: aardgas onmisbaar voor de elektrische bevoorradingszekerheid
 
Het Planbureau heeft onlangs de resultaten bekendgemaakt van een kosten-batenanalyse van meerdere beleidsscenario’s voor het Belgisch elektriciteitssysteem (elektrisch productiepark en invoer) tegen 2027. Die scenario’s zijn gebaseerd op gegevens uit twee rapporten die in 2016 door de nationale transmissienetbeheerder Elia zijn opgesteld. De rapporten van Elia handelen over de nood aan toereikendheid en flexibiliteit van het toekomstig Belgisch elektriciteitssysteem.  Er worden vier hoofdscenario’s onder de loep genomen. Die scenario’s verschillen op het vlak van het niveau van de koolstofprijzen en/of de keuze van de inhoud van hun structurele blok (ofwel aardgascentrales, ofwel decentrale technologieën). Uit alle scenario’s kan o.a. de conclusie worden getrokken dat de aardgascentrales onmisbaar zijn voor de toekomstige elektrische bevoorradingszekereid. Lees meer...
 
De aardgascondensatieketel: naar een recordverkoop in 2017
 
Sinds het in voege treden van het Europees energielabel in september 2015 vertegenwoordigt de aardgascondensatieketel de standaard op vlak van performante toestellen. De laatste verkoop statistieken van deze toestellen illustreert dit met overtuiging. Lees meer...
 
NGVA Europe publiceert een nieuwe studie waarin aardgas als ideale oplossing wordt gewaardeerd voor de decarbonisatie in transport.
 
De studie “Greenhouse gas intensity of natural gas” toont aan dat aardgas, in het kader van een Well-to-Wheel analyse, de uitstoot van broeikasgassen komende van personenwagens met 23% verlaagt ten opzichte van benzinewagens en tot 7% ten opzichte van dieselwagens. Wat betreft het wegtransport verlaagt CNG de uitstoot met 16% en LNG tot 15% tegenover diesel. In de sector van het maritieme transport kent men eveneens een winst van 21% wanneer men de traditionele zware oliebrandstoffen vervangt door LNG. Heeft men toegang tot hernieuwbaar gas dan zijn de resultaten nog belangrijker: door aardgas en 20% hernieuwbaar gas te vermengen verlaagt men de uitstoot van broeikasgassen met 40% ten opzichte van brandstoffen op basis van olie. Lees meer...
 
Verantwoord verwarmen en niet inboeten op uw comfort of uw budget, hoe doe je dat?
 
Alle condensatieketels op aardgas hebben ondertussen een energielabel A gekregen waarmee deze verwarmingstechniek nog steeds een van de meest performante blijft. Aardgas is een natuurlijk product en een primaire energie die sinds jaar en dag de energiebron bij uitstek is voor verwarming en productie van sanitair warm water. Hoe komt dat? Aardgas is in de eerste plaats altijd beschikbaar, net zoals het kraantjeswater komt aardgas zonder vervuilend transport in uw woning, men ondervindt geen geur- of lawaaihinder en de uitstoot van schadelijke stoffen is minimaal. Maar aardgas heeft nog andere troeven. Wil je overstappen naar hernieuwbare energie en blijven genieten van het comfort dat aardgas biedt dan doe je er goed aan om volgende energie-efficiënte en economisch voordeligere, hernieuwbare toestellen mee te nemen in uw duurzaam project. Lees meer...
 
De installatie van een hybride warmtepomp/condensatieketel in Lobbes
 
De zomer is net begonnen en het belooft een mooie zomer te worden. Het ideale moment om te denken aan de vervanging van uw verwarmingsinstallatie. Zo dacht ook de familie Marotta uit Lobbes in de provincie Henegouwen. Zij kozen vooral om economische en milieubewuste overwegingen om een centrale verwarming op stookolie te vervangen door een hybride systeem dat een lucht/water warmtepomp combineert met een aardgascondensatieketel in 1 geheel. Met een energielabel A++ is deze installatie trouwens helemaal klaar voor de energie-uitdagingen van de 21ste eeuw! Bekijk hier de mooie getuigenis. Een overgang zonder zorgen en in alle vertrouwen dankzij het professionalisme van de Cerga-gasinstallateur en de distributienetbeheerder. Bekijk hier de getuigenis...
 
Save the date: Gasday 2017 in Brussel
 
De Gasday is een niet te missen congres waar zowel bedrijven, instituten en de overheid hun informatie en kennis rond aardgas en haar toepassingen kan verruimen. Na het succes van de eerste eind van vorig jaar zal de tweede jaarlijkse Gasday dit jaar opnieuw doorgaan in Brussel. Op 7 december 2017 verwelkomen we tot 300 professionals voor boeiende en leerrijke presentaties, interactieve workshops en product-uiteenzettingen maar uiteraard ook het breedste netwerk-event van het jaar. De Gasday zal doorgaan in de meest recente Brusselse event-locatie Dockx. Voorinschrijven kan nu al via nl.gasday.be. Lees meer...
 
Bezoek ons op het Automotive Luxury Event in Amougies
 
NGVA.be nodigt u uit voor de 4de editie van hét lifestyle & automotive gebeuren van deze zomer. Kom meer dan 80 exclusieve, 4x4 en vooral eco wagens bewonderen én testen op de verschillende parcours. Wij overtuigen u er met plezier van waarom aardgaswagens voor u en uw bedrijf vandaag de meest milieubewuste, comfortabele en economische oplossing zijn. Registreer eenvoudigweg via http://www.automotive-luxury-event.be. Uw registratie is noodzakelijk om toegang te krijgen tot het event. We hopen u te mogen verwelkomen op 26 of 27 augustus. Lees meer...