Hernieuwbaar verwarmen en niet inboeten op uw comfort of uw budget, hoe doe je dat?
16.06.2017

Hernieuwbaar verwarmen en niet inboeten op uw comfort of uw budget, hoe doe je dat?

Alle condensatieketels op aardgas hebben ondertussen een energielabel A gekregen waarmee deze verwarmingstechniek nog steeds een van de meest performante blijft. Aardgas is een natuurlijk product en een primaire energie die sinds jaar en dag de energiebron bij uitstek is voor verwarming en productie van sanitair warm water. Hoe komt dat? Aardgas is in de eerste plaats altijd beschikbaar, net zoals het kraantjeswater komt aardgas zonder vervuilend transport in uw woning, men ondervindt geen geur- of lawaaihinder en de uitstoot van schadelijke stoffen is minimaal. Maar aardgas heeft nog andere troeven. Wil je overstappen naar hernieuwbare energie en blijven genieten van het comfort dat aardgas biedt dan doe je er goed aan om volgende energie-efficiënte en economisch voordeligere, hernieuwbare toestellen mee te nemen in uw duurzaam project.

Condenserende ketel combineren met thermische zonnepanelen. De zonnewarmte geeft u gratis sanitair warm water wanneer er voldoende zon is, de aardgasketel zorgt voor de continuïteit en voor de verwarming. Deze combinatie met hernieuwbare zonne-energie verhoogt de energieklasse van uw installatie trouwens van A naar A+.

De hybride warmtepomp is een combinatie van een kleine elektrische warmtepomp en een condenserende aardgasketel. De warmtepomp levert het grootste gedeelte van de warmte, de condenserende ketel springt enkel bij wanneer het nodig is en zorgt voor blijvend comfort bij lage buitentemperaturen. Fabrikanten zetten hoog in op dit type toestel waardoor je al vaak een combi-toestel vindt die de warmtepomp en condensatieketel in 1 toestel aanbiedt. Dit systeem kan zelfs A++ zijn.

Er bestaan ook aardgaswarmtepompen voor uw woning, de werking van deze toestellen is vergelijkbaar met deze van elektrische warmtepompen maar het grootste verschil is de elektrische compressor die is vervangen door bijvoorbeeld een kleine gasmotor. Deze warmtepompen behouden steeds een hoog vermogen, ook bij zeer lage temperaturen. Door het grote aandeel hernieuwbare energie uit de omgevingswarmte zijn aardgaswarmtepompen terug te vinden zijn onder energieklasse A++.

Aardgas laat u ook toe om op een efficiënte manier zowel warmte als elektriciteit te produceren. Dit kan ondermeer door het installeren van een brandstofcel die zich door haar hoog elektrisch en thermisch rendement bij uitstek leent bij nieuwbouwprojecten. Dit laat u toe om lokaal en op een ecologische manier elektriciteit te produceren aan een zeer lage kost.

Voor nieuwbouw-,  renovatieprojecten of vervanging is de condensatieketel of de warmtepomp op aardgas economisch het meest voordelig, terwijl deze toepassingen ook qua CO2 emissie even interessant of zelfs beter zijn dan andere verwarmingstoestellen.
Kiezen voor een performante aardgastoepassing gecombineerd met hernieuwbare energie is kiezen voor een oplossing die bijdraagt tot de strijd tegen het broeikaseffect zonder in te boeten op uw comfort of budget.