Nieuws

16.02.2017

Gas.be en Cerga geven 10 X 2.500€ weg !

Ben je van plan om het zuinigst aardgastoestel aan te kopen om op jouw energiefactuur te besparen? En wil jij kans maken op een cashback van maar liefst 2.500€ op deze slimme aankoop en installatie?

Lees meer
Gas.be en Cerga geven 10 X 2.500€ weg !
24.01.2017

Het Vlaams Gewest heeft onlangs de ecologiepremie uitgebreid naar CNG en LNG technologieën.  

De ecologiepremie is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die ecologie-investeringen willen realiseren in het Vlaamse Gewest. Met de ecologiepremie wil de Vlaamse overheid ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren en zij neemt daarbij een gedeelte van de extra investeringskosten die een dergelijke investering met zich brengt, voor haar rekening.  Tegemoetkomingen voor LNG en L-CNG tankinfrastructuren, CNG voertuigen lichte vracht en CNG en LNG vrachtwagens aangekocht door KMO’s of Grote ondernemingen zijn voortaan voorzien.

Lees meer
Het Vlaams Gewest heeft onlangs de ecologiepremie uitgebreid naar CNG en LNG technologieën.  
18.01.2017

Het Belgische CNG-netwerk wordt in 2017 versneld uitgebouwd

Het Belgische CNG-netwerk wordt sneller dan voorzien uitgebouwd. Pitpoint, een nieuwe speler op de markt, heeft er 8 in petto volgend jaar. Enora, een Waalse aanbieder voorziet voorlopig 2 nieuwe stations. En DATS 24, dat vandaag CNG aanbiedt in 45 van haar tankstations, kondigt niet minder dan 30 bijkomende CNG-stations aan tegen maart 2018. Hierdoor kan rijden op CNG of aardgas z’n sterke opmars van 2016 verder zetten.

Lees meer
Het Belgische CNG-netwerk wordt in 2017 versneld uitgebouwd
12.01.2017

PERSBERICHT: Verdubbeling van het aantal aardgasvoertuigen op de Belgische wegen

Een uitstekend jaar voor CNG in België: het voertuigenpark is in een jaar tijd verdubbeld, oplopend tot bijna 5.400 voertuigen op 1 januari 2017 tegenover 2.600 begin 2016. Eind 2013 telden we nog slechts 650 wagens. Parallel gaat de groei van aardgasbevoorradingstations verder. Zo tellen we vandaag 75 stations ten opzichte van een veertigtal begin 2016. Een uitstekend perspectief voor 2017 in een nieuwe markt die steeds meer aantrek kent van particulieren, bedrijven en de publieke sector en zo ook zorgt voor een toename van het voertuigaanbod. Deze belangstelling voor CNG vertaalt zich onder andere door een stand op het Autosalon in Brussel van 13 tot 22 januari, volledig gewijd aan aardgasvoertuigen. Particulieren in het Waals gewest die voor CNG kiezen hebben daarenboven recht op een nieuwe premie!

Lees meer
PERSBERICHT: Verdubbeling van het aantal aardgasvoertuigen op de Belgische wegen
13.12.2016

KVBG-ARGB wordt Gas.be

De KVBG, Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden (ARGB in het Frans), wordt voortaan Gas.be. De federatie, die de aardgastransport- en distributienetbeheerders verenigt, heeft sinds meer dan een eeuw een hoofdrol gespeeld in de technische en normatieve ontwikkeling van de gasnijverheid in België maar ook in de promotie van aardgas bij het groot publiek en de politieke en economische wereld.

Lees meer
KVBG-ARGB wordt Gas.be
11.07.2016

Waalse gemeenten: subsidie voor de aankoop van aardgasvoertuigen

De Waalse lokale besturen, provincies, OCMW’s en intercommunalen kunnen vanaf vandaag ook een subsidie aanvragen voor de aankoop van niet-vervuilende voertuigen of voor het ombouwen van voertuigen van meer dan 3,5 ton naar de milieunormen.

Lees meer
Waalse gemeenten: subsidie voor de aankoop van aardgasvoertuigen
04.07.2016

Volle gas vooruit voor de Brailleliga

Voor de 37e editie van de 20 km door Brussel besloot KVBG om de Brailleliga te steunen door mee te lopen in hun ploeg. Van de 717 lopers die de ploeg van de Brailleliga telde deden er 58 medewerkers van KVBG mee.

Lees meer
Volle gas vooruit voor de Brailleliga
30.06.2016

PitPoint member of LNG Motion project initiated by Axègaz to be awarded with a € 27.8 million grant from the European CEF-Transport programme

The LNG Motion project, initiated by Axègaz, is included on the proposed funding decision by the European Commission to be awarded with a € 27.8 million grant from the Connecting Europe Facility for Transport (CEF-T). The LNG Motion Action aims to pave the way for a large scale rollout of LNG fuelling stations for truck transport along the TEN-T core network corridors.

Lees meer
PitPoint member of LNG Motion project initiated by Axègaz to be awarded with a € 27.8 million grant from the European CEF-Transport programme
30.06.2016

Een juridisch kader voor het uitrollen van CNG stations in Wallonië te ondersteunen

Vandaag, donderdag 30 juni 2016 heeft de Waalse overheid, op voorstel van de minister van milieu Carlo DI ANTONIO, een juridisch kader aangenomen dat de ondersteuning van gecomprimeerde aardgasvulstations (CNG) in Wallonië toelaat.

Lees meer
Een juridisch kader voor het uitrollen van CNG stations in Wallonië te ondersteunen
15.06.2016

Efficiënte aardgastoepassingen in de kijker op KanaalZ

Fluxys werkt sinds decennia aan het optimaliseren van zijn energiegebruik en doet beroep op nieuwe aardgastoepassingen (warmtekrachtkoppeling (WKK), aardgaswarmtepomp, …) o.a. in de LNG terminal van Zeebrugge.

Lees meer
Efficiënte aardgastoepassingen in de kijker op KanaalZ
26.05.2016

Met de brailleliga 20 km door Brussel!

Op zondag 29 mei om 10 uur starten in het Brusselse Jubelpark opnieuw 40.000 lopers aan de 20 km door Brussel. Aardgas, de Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden en zijn leden Fluxys en Sibelga lopen mee onder de vlag van de Brailleliga en helpen zo op een sportieve manier deelnemers en toeschouwers te sensibiliseren voor visuele handicap.

Lees meer
Met de brailleliga 20 km door Brussel!
15.03.2016

CNG wagens: Meer dan 600 premies toegekend ter gelegenheid van het Autosalon 2016.

Ter gelegenheid van het Autosalon kende de KVBG of de aardgasfederatie een premie tot 1.000 euro toe bij aankoop van een aardgasvoertuig door een onderneming of particulier. In combinatie met de commerciële acties van de constructeurs bood dit een unieke kans om over te schakelen op een milieuvriendelijkere manier van transport. Volgens onze laatste telling werden tijdens de actie meer dan 600 premies toegekend in zowel Vlaanderen, Wallonië als Brussel.

Lees meer
CNG wagens: Meer dan 600 premies toegekend ter gelegenheid van het Autosalon 2016.
24.02.2016

Aardgas.be lanceert nieuwe campagne op Batibouw 2016

Ter gelegenheid van Batibouw 2016 lanceert de Koninklijke Vereniging voor Belgische Gasvaklieden (KVBG), welke de beheerder voor aardgasvervoer en de distributie-netwerkbeheerders groepeert, een nieuwe reclamecampagne ter promotie van Aardgas in België. Deze nieuwe campagnes komen er om Aardgas centraal voor te stellen in de energiemix van morgen.

Lees meer
Aardgas.be lanceert nieuwe campagne op Batibouw 2016
28.09.2015

Ecolabel

Sinds 26 september 2015 is de Europese Ecodesignrichtlijn van kracht waardoor de verkoop van condenserende aardgasketels de standaard zal worden in Europa.

Lees meer
Ecolabel