Home

KVBG of Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden

De Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden (KVBG) verenigt de transport- en distributienetbeheerders die in België actief zijn. De vereniging heeft als taak te waken over de veiligheid en de goede werking van de aardgasinstallaties evenals het imago van aardgas te promoten. Zij is vandaag op haar gebied een expertise- en certificatiecentrum, met name dankzij haar performant laboratorium.

Kwaliteit en veiligheid van installaties bevorderen

De KVBG waakt in de eerste plaats over de veiligheid en de goede werking van aardgasinstallaties bij de gebruiker (de binneninstallatie vanaf de aardgasmeter).

Verschillende van onze activiteiten houden dan ook verband met de zuiver technische aspecten van aardgas.

  • de erkenning van aardgasinstallateurs via het kwaliteitslabel Cerga
  • proeven op de gastoestellen en toebehoren
  • beheer van de kwaliteitslabels HR+ en HR TOP (toegekend door de Gasgemeenschap)
  • acties rond rationeel energiegebruik (REG)
  • toekenning van het BGV-merk
  • vorming en informatie
  • actieve deelname aan de uitwerking van reglementen en normen.

KVBG is ook erkend als sectorale normoperator voor de domeinen "Aardgas hulpapparatuur" en "Aardgas binneninstallaties".

Samenwerking met overheden en gasoperatoren

Voor sommige opdrachten werkt de KVBG samen met de overheden.

In samenwerking met de gasoperatoren staat de KVBG ook in voor de promotie van het imago van aardgas. We doen dit via TV, radio, pers, sponsoring, deelname aan nationale beurzen, brochures, samenwerking met de Gasgemeenschap....

Als het nodig is, neemt de KVBG ook de actieve verdediging van het aardgasimago voor haar rekening. Daarbij gaat het vaak om reacties tegen de petroleumsector, onze grootste concurrent.

 

KVBG

KVBG
+32 2 383 02 00


KVBG
Masuiplein 29
B-1000 Brussel
Belgium

Videospot NL
Aardgas
> Alle video's